Avís legal

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del Lloc desatascosecodes.com

(En endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Desembussos Ecodes SL a les quals s’accedeix a través del domini www.desatascosecodes.com i els seus subdominis.

L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions. Tots els avisos poden ser revisats en qualsevol moment per l’usuari mitjançant la nostra pàgina web

– Titularitat del Lloc Web

Desembussos Ecodes SL amb NIF: B66934225 i amb domicili a Bellavista / Les Franqueses Barcelona, ​​Espanya 08.521 i amb telèfon 935.163.865 i correu electrònic info@desatascosecodes.com és el titular d’aquest portal.

Entitat inscrita en Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45.773, Full B-498.516

Llibre ……., Foli 33, Secció ……., Anotació inscripció Segona

El lloc web és propietat de Desembussos Ecodes S.L

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament.

– Propietat intel·lectual i industrial

El disseny de l’portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a Desembussos Ecodes S.L i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Desembussos Ecodes SL poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de aquest exercici es derivin.

– Responsabilitat dels continguts

Desembussos Ecodes S.L no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a l’portal. Desembussos Ecodes S.L tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

Desembussos Ecodes S.L .es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny de l’portal.

Desembussos Ecodes SL no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

– Reproducció de continguts

La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades de el contingut del Lloc, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Desembussos Ecodes S.L

– Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present portal, serà la llei espanyola.