Desatascos Ecodes

Camió cuba Barcelona

Per buidatge de fosses sèptiques trucar al 672 60 31 25 A les zones on hi ha fosses sèptiques són comuns els embussos i la mala olor si no es realitza un degut manteniment. Si s’ha presentat aquesta situació en el lloc on viu, potser s’ha preguntat: És possible evitar incidents com aquest? La resposta és afirmativa. Aquests casos no ocorren si es compta amb un servei de neteja de fosses sèptiques a Barcelona amb un camió cuba. Com el que pot prestar Desembussos Ecodes. Tenim moltes hores contribuïdes per els desembussos a Barcelona.

Neteja de fosses sèptiques

Les fosses sèptiques són una estructura en la qual es dipositen les aigües residuals i deixalles fecals provinents d’una zona rural o residencial apartada. Amb aquest mecanisme, es filtren aquests residus i es realitza un procés de descomposició per evitar la contaminació del medi ambient.

Comptar amb un equip professional i amb les maquinàries adequades és un alleujament per a les comunitats que requereixen del seu servei. En aquest sentit, els camions cuba a Barcelona estan disposats per a la neteja de fosses sèptiques. Així mateix, realitzen el buidatge correcte de les mateixes.
No dubtis en contactar amb nosaltres per a la neteja de la seva fossa sèptica

Cada quant de temps es recomana realitzar la neteja de les fosses sèptiques?

Per prevenir embussos a les fosses sèptiques, els experts suggereixen netejar almenys una vegada a l’any . Generalment s’estanquen quan el fang i altres residus s’acumulen per llargs períodes de temps. Amb la presència de les pluges, la situació podria empitjorar: aquestes es solen desbordar-se, posant en exposició les males olors, les aigües residuals i altres deixalles.

BUIDATGE DE FOSSES SÈPTIQUES A BARCELONA

Aquestes instal·lacions de tractament d’aigües residuals són efectives sempre que es realitzi una neteja adequada. Amb el nostre camió cisterna Barcelona compta amb un servei de buidatge que garanteix el funcionament correcte d’aquest sistema. El buidatge de fosses sèptiques és el mecanisme més comú per a mantenir en bon estat la estructura.

Manteniment de fosses sèptiques a Barcelona

El manteniment que realitza el camió cisterna es basa en el buidatge de les fosses sèptiques, que consisteix a retirar el fang i les substàncies greixos acumulats al seu interior . D’aquesta manera, es separa la matèria sòlida i les substàncies contaminants que puguin comportar problemes en el futur.

Riscos de descuidar instal·lacions de les fosses sèptiques

En aquest tipus de contenidor de residus pot haver presència de materials o substàncies tòxiques, que si no són ben processades, representen un risc per a les persones que es troben en zones limítrofes.
Si en les fosses sèptiques no es realitza el degut manteniment es poden formar gasos que són perjudicials per a la salut i contribueixen a la contaminació ambiental. En cas que aquests gasos siguin inflamables, representaran un factor de risc mortal si no s’atenen a temps.

COM SABER SI LES FOSSES SÈPTIQUES REQUEREIXEN DEL BUIDATGE

Un dels indicis més evidents que ja has de sol·licitar el servei de neteja de fosses sèptiques amb camió cuba, en Desembussos Ecodes, és quan les males olors es perceben a través de les canonades de la seva vivenda . El mateix passa si l’olor desagradable s’estén des de casa teva fins a la zona de drenatge.

Una segona sospita que els residus estan col·lapsats en les fosses és si els desguassos triguen a buidar-se. Potser alguna vegada has notat que al baixar el vàter, l’aigua s’estanca i has de recórrer a un altre estri per destapar desguàs. Si això t’ha passat, segurament el teu sistema de tractament d’aigües residuals necessita manteniment.

Una altra prova d’aquest requeriment, és quan el gram en la part externa de la fossa sèptica creix amb més rapidesa que la resta. Això és ocasionat perquè les aigües estancades a la bassa es filtren cap a la superfície, fertilitzant la vegetació del sector.

Altres formes de determinar les necessitats de manteniment de les fosses sèptiques

També podràs descobrir que les fosses sèptiques s’han de sotmetre al buidatge quan a la zona on es troba instal·lada, es filtren i s’estanquen les aigües residuals. Així mateix, si en la superfície del sistema es noten deixalles sòlides o un altre tipus de materials, sabràs que el teu sistema de tractament de residus ja requereix d’atenció especialitzada.

Aquesta formació de pous o tolls externs són la prova més evident i clara que les canonades de drenatge i les fosses sèptiques es troben encallades. És en aquest moment que has d’acudir a un especialista amb un camió cisterna Barcelona .

Vaciado de fosas sépticas Barcelona
Desatascos Ecodes

Suggeriments per desencallar fosses sèptiques

Anar a un equip de professionals en l’àrea és el millor que pots fer si s’embussa el teu sistema de drenatge. La manipulació d’instruments o químics a l’atzar per destapar canonades o el gorg sèptica, podria portar conseqüències letals . Per això, és preferible recórrer a un equip especial amb camió cuba a Barcelona, ​​que atengui correctament la situació.

Permetre l’assistència dels experts en la neteja dels gorgs sèptiques, és la solució més segura i efectiva als problemes d’estancament d’aigües residuals i males olors. A més, és una forma de garantir que el sistema de drenatge es mantingui en bones condicions per un major termini.

Les complicacions que podrien situar-se al voltant d’un estancament d’aigües i materials sòlids residuals, podrien ser mortals . S’han vist casos en què s’ha recorregut a netejadors químics (destapa canonades) per a la llar, els quals es traslladen a l’interior de les fosses sèptiques i en acumular-se amb altres gasos, causen explosions. Les conseqüències han estat fatals.

Per això, és indispensable tenir en compte que si a casa teva el sistema de desguàs de residus són fosses sèptiques, i no un clavegueram, no es poden utilitzar aquestes substàncies químiques. ¿La raó? Aquest tipus de productes desequilibren el procés establert en les fosses per a la depuració i descomposició de deixalles sòlides i líquids. Es ataquen els enzims i bacteris de la fossa que filtren les matèries residuals, i el sistema perd el seu funcionament.

Neteja teus fosses sèptiques amb professionals

Els embussos o avaries en les fosses sèptiques poden ser ateses amb el buidatge adequat, garantint el bon funcionament de la instal·lació a llarg termini, sense posar en risc de vitalitat dels que es troben en les zones properes.

L’equip especialitzat aconseguirà tot això a través de l’extracció del fang de les fosses sèptiques , l’eliminació segura dels gasos tòxics, la recollida de residus materials i líquids, així com la neteja general de la fossa i els filtres.